Phát huy sức mạnh của phụ nữ để tạo ra những con đường công bằng!

Phát huy sức mạnh của phụ nữ để tạo nên một thế giới công bằng là một mục tiêu mà chúng ta đang phấn đấu để đạt được Việc tôn trọng quyền lợi của phụ nữ và nâng cao việc đào tạo của họ là những bước quan trọng để đạt được mục tiêu này

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *