Yếu tố quan trọng nhất của bức ảnh đẹp là khả năng của bức ảnh có thể giao tiếp với người xem. Nó sẽ có thể kể một câu chuyện thông qua nhân vật, ánh sáng, bố cục và quan trọng nhất  vấn đề nội tại của cuộc sống được thể hiện sống động trong tấm hình